Biodanza

Wat is Biodanza?

Grieks bios = leven, Spaans danza = dans, dus Biodanza is ‘de dans van het leven’. Het is een systeem gericht op zelfontplooiing en het verhogen van de levenskwaliteit door middel van dans, muziek en groepservaringen. Het is ontwikkeld door psycholoog en medisch antropoloog Rolando Toro Araneda (Concepción, 19 april 1924 – Santiago, 16 februari 2010) in de jaren 1960 in Chili en wordt wereldwijd in meer dan 54 landen beoefend.

Tijdens zijn werk in een kliniek viel het Rolando op dat de mensen tijdens dans avonden zich veel vrijer voelden en zich beter konden uiten dan tijdens de vele praat sessies. Gebaseerd hierop heeft hij biodanza ontwikkeld. Het is een systeem waarbij je in vrijheid je persoonlijke dans kan ontdekken.

Hoe werkt biodanza?

Er wordt gedanst als groep, bijvoorbeeld in een cirkel, maar ook met een partner of individueel. Bij de meeste dansen wordt de deelnemer uitgenodigd om de dans een bepaalde intentie te gegeven. Door deze intentie krijgt de dans een grotere diepgang. Deze intentie werkt dan verdiepend en integrerend op de vijf levenslijnen die in biodanza worden onderscheiden. Deze zijn:

Vitaliteit: levenslust, kracht en plezier om te leven; de deelnemer wordt zich bewust van het zelfregulerend vermogen van het lichaam, zoals balans tussen actie en rust.

Seksualiteit: genieten van de kleine en grote geneugten van het leven zoals een warm bad, lekker eten, wandelen in de natuur, een mooie zonsondergang enz.

Creativiteit: contact maken met het vermogen tot scheppen dat ieder mens in zich heeft en heel duidelijk in ieder kind tot uiting komt; het eigen leven als kunstwerk.

Affectiviteit: het ontwikkelen van zorgzaamheid, generositeit en de moed tot liefhebben van mensen en de wereld om ons heen; het leren van de taal van tederheid.

Transcendentie: zich verbonden weten met het grote geheel; verder kijken dan het eigen belang, verbinding voelen met de natuur en met het leven op zich, als wonder, voorbij het meet- en weegbare.

De oefeningen beogen het ervaren van verschillende aspecten van het leven met verhoogde aandacht en bewustzijn, zogenaamde vivencia’s.

Biodanza streeft ernaar mensen meer plezier en gevoel in het leven te geven door het gezonde deel van het individu aan te spreken. Dansen, muziek en onderling contact worden ingezet als middel om intense, positieve belevingen op te roepen.

Deze belevingen worden aangeduid met de term “vivencia”.

De theorie van Rolando Toro zegt dat hiermee een proces van organische vernieuwing en integratie in gang gezet wordt. Gaandeweg ontvouwt zich meer van het werkelijk potentieel van de persoon. Met name kan er heling zijn op het vlak van verbinding, nabijheid, tederheid en liefde. Verder kan het resulteren in een versterking van persoonlijkheid, gezondheid en het gevoel dat men leeft.

Dit kan mensen helpen ongunstige situaties sneller te herkennen en te vermijden, of er beter mee om te gaan en verantwoordelijkheid te nemen.

Als je nog nooit biodanza hebt gedaan, is het aan te raden om minimaal drie keer te proberen. De eerste keer zal een verrassing zijn. De tweede keer zal die verrassing eraf zijn en begin je te zien wat biodanza doet. De derde keer weet je wat je kan verwachten en kan je een onafhankelijk oordeel geven of biodanza iets voor jou is.

Hoe ziet een avond biodanza eruit?

We beginnen zittend in een cirkel met een deelronde waarin ieder iets kan zeggen over de ervaringen van de vorige keer of de afgelopen week. We luisteren naar de ervaring van de ander zoals die op dat moment zijn.

Daarna volgt er vaak een stukje theorie gevolgd door een korte inleiding over de komende vivencia (zo heet een dans workshop in Biodanza).

Vervolgens het dans gedeelte. Hierbij wordt je uitgenodigd voor de oefeningen die je alleen, met een partner of met de groep uitvoert. Ik zal bijna altijd mijn uitdrukking van de oefening laten zien, waarna je expressie kan geven aan jouw dans. We beginnen met een cirkel, waarna een actief deel komt. Vervolgens meer rustige dansen waarbij je kan ontspannen. Als laatste komen er weer wat actievere oefeningen om wakker en energiek naar huis te kunnen gaan. We eindigen weer met een cirkel, net zoals we begonnen. Toch is de eindcirkel vaak anders dan de begincirkel. We zijn door de dans veranderd, meer ontspannen geworden.

De oefeningen en dansen hebben geen choreografie, geen vaste pasjes. Je danst zoals dat fijn voelt voor jou, je danst je eigen vrijheid.

Bij de dansen kan er contact gemaakt worden met andere dansers met de ogen, soms met de handen. Net wat goed voelt voor jou. Hierbij is het belangrijk om de eigen grenzen te bewaken en te respecteren.